top of page

Algemeen informatie

Verzekering

De verzekeringsdekking verschilt aanzienlijk van maatschappij tot maatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/wettelijke voogden om de dekking vooraf te controleren bij de aanbieder. In het algemeen dekken Nederlandse verzekeringsmaatschappijen de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren alleen bij zeer specifieke aanbieders. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/vraag-en-antwoord/vergoeding-hulp-psychische-problemen-kind

Let op, hoewel ik graag informatie verstrek aan uw verzekeringsmaatschappij, heb ik geen contracten met verzekeringsmaatschappijen.

Privacy

Als psycholoog volg ik de richtlijnen met betrekking tot privacy zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen of NIP. De vier kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en vakbekwaamheid. Meer informatie over de beroepsethiek van het NIP vindt u hier: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepscode/

In het kader van het therapeutische en/of assessmentproces kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Deze informatie wordt vastgelegd in een (elektronisch) register. Alle informatie wordt in dit digitale register bewaard. Zonder schriftelijke toestemming van alle wettelijke ouders/voogden en kinderen vanaf 12 jaar kan of zal er geen informatie met derden worden gedeeld.

LET OP: Registratie vindt plaats met als doel zowel transparantie te realiseren als de wettelijke rechten van de cliënt te respecteren.

Klachten en complimenten

Het is mijn doel om alle cliënten en hun familie op een professionele manier te behandelen. Mocht zich echter een situatie voordoen waarin u niet tevreden bent, dan is de eerste stap om uw klacht rechtstreeks aan mij te melden. Door uw klacht te melden maakt u duidelijk dat er naar uw mening iets veranderd moet worden. Dit geeft mij als psycholoog de mogelijkheid om de geboden zorg te verbeteren. Daarmee zijn we allemaal geholpen: zowel u als ik maar ook andere cliënten. Klachten kunt u schriftelijk indienen via e-mail. Komen we er niet uit, dan kunt u dit verder aankaarten bij de klachtenregeling van het Nederlands Instituut van Psychologen https://psynip.nl/.

Ook sta ik altijd open voor tips en/of complimenten, omdat alle feedback helpt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Als u of uw kind/jongere een specifieke behandeling of aanpak behulpzaam vond, deel dit dan met mij.

Wachtlijst enz

Wachtlijst: Ik doe mijn uiterste best om een wachtlijst te voorkomen. Zodra u contact met mij opneemt, hebben we een korte telefonische intake om er zeker van te zijn dat de praktijk bij u en uw kind past. Is dat niet het geval, dan verwijs ik u graag door naar een meer passende praktijk.

Verwijzingen: Kinderen of jongeren die een complexe psychodiagnostische beoordeling, medische behandeling, crisisondersteuning en/of ondersteuning bij problematiek van middelengebruik nodig hebben (of waarschijnlijk nodig zullen hebben) worden doorverwezen naar meer passende instanties.

Dyslexie/dyscalculie: Ik verwijs u en uw kind/adolescent graag door naar collega's die in staat zijn te beoordelen op leerstoornissen in het Engels of Nederlands.

Procedure 

If you’re interested in therapy, an assessment, offering a lecture for your school and have contacted me, I do my very best to respond via email within 48 hours. Depending on your question, I generally plan a short telephone call within a week with you to make sure that I can meet your needs. If I can’t meet your needs, hopefully at least I can help point you in the right direction. If we are a good match, I will then send you a short treatment agreement so it’s clear what we’ve agreed upon and what the costs will be and we plan our first meeting. Depending on both your and my availability, this can all be done in less than a week. It’s as easy as that!. 

Assessments 

I’m often asked, ‘can you do an ADHD assessment?’ or ‘can you do a dyslexia assessment?’.

The short answer is ‘yes’.

The longer answer is ‘if it is appropriate to do that kind of an assessment’.

There are lots of reasons that children or teens have trouble concentrating and these do not always require a full psychodiagnostic assessment. The same is true for literacy and math grades. Not every low literacy grade requires an educational assessment. My goal is to only assess children and adolescents when it is necessary. I almost always start off with an intake, developmental history and basic screening measures and then based on these results together with parents (and adolescents) we decide if further assessment is necessary.

The Dutch call this handelingsgericht or needs-based assessment.

Psychodiagnostics

Another question I’m often asked, ‘what kinds of testing can you do, what tests do you have?’ Well that also depends on what I’m assessing. I use only psychodiagnostics measures which have been reviewed and have high reliability and validity. In addition I follow both the NIP, APA and international school psychologist guidelines for assessment.  

bottom of page